تفکر سیستمی در انتخاب شغل

تفکر سیستمی در انتخاب شغل میتواندکمک بسیار زیادی به ما بکند. همانطور که میدانید ، انتخاب شغل یکی از مهمترین تصمیمهای هر فرد در زندگی می باشد و شاید بتوان آن را در کنار ازدواج ، دو تصمیم سرنوشت ساز در طول زندگی در نظر گرفت.

بسیاری از ما در اطرافمان انسانهایی را میشناسیم که بخاطر عدم انتخاب صحبح شغل ، سالهای بسیاری از عمر خود را تلف نموده و انریی بسیار زیادی را صرف کاری نموده اند که برای آن ساخته نشده اند.

انجام دادن کاری که به آن علاقه ای ندارید ، علاوه بر اینکه باعث نارضایتی شما از خودتان میشود ، روی سایر شیونات زندگی شما نیز تاثیر میگذارد و میتواند بهترین سالهای عمر ما را در ورطه ای از افسردگی و ناخشنودی فرو ببرد. پس چه بهتر که با رعایت چند مورد کوچک ، تصمیمی بزرگ و صحیح بگیریم که نتیجه آن نه تنها باعث رضایت و خشنودی ما میشود بلکه تاثیر آن در جامعه نیز مشهود خواهد بود و دیدن اثر بخشی ما در جامعه باغث افزایش عزت نفس و همینطور کارایی ما و احساس مفید بودن ما گردد.

تفکر سیستمی همانطور که از نامش پیداست به ما میگوید که به تمام پدیده ها به چشم یک سیستم نگاه کنید و نقش عوامل موثر در سیستم بر یکدیگر را بررسی کنید تا بتوانید بهترین تصمیم ممکن را بگیرید.

اگر بخواهیم با نگاه سیستماتیک به مقوله انتخاب شغل نگاه کنیم در وهله اول باید از بیرون به یک تصویر کلی نگاه کنیم و ببینیم آیا در این شغل بدنبال اهداف کوتاه مدت هستم و یا اهداف بلند مدت و همینطور تاثیر آن شغل بر جامعه را نیز بسنجیم.

فرض کنید که هدف شما از انتخاب شغل صرفا منافع مالی باشد. در این صورت با نگاهی غیر سیستمی ، بهترین گزینه برای شما دزدی یا قاچاق مواد مخدر خواهد بود چرا که احتمالغا در کوتاه مدت ، هدف شما را تامین خواهد کرد ولی اگر به صورت سیستمی به قضیه نگاه کنیم چطور ؟

بیایید همین مثال بالا را بیشر بررسی کنیم:

در نگاه سیستماتیک شما علاوه بر دیدن کلیات آن سیستم (شغل) و اینکه آینده این شغل چیست (چشم انداز) ، می بایست به تاثیر آن شغل بر جامعه ، اطرافیان و سیستمهای دیگر نیز توجه کنیم.

در این مورد خاص شاید هدف اولیه آن شغل (پول) در کوتاه مدت محقق گردد ولی در این سیستم نکات منفی و مشکل داری وجود دارد که میتوان به استرس ناشی از کار خلاف ، ترس از لو رفتن ، لذت نبردن از شغل ، دایمی نبودن شغل و منافات آن با قوانین ، تاثیر منفی بر سایر سیستمها (جاامعه ، خانواده و ….) اشاره کرد.

همانطور که گفتم هر سیستم حداقل از دو جز، تشکیل شده که در مثال بالا فقط یک عضو یعنی بدست آوردن پول ملاک بود و این سیتم از نظر سیستمی ناقص میباشد و باعث تمام معضلاتی خواهد شد که ئدر بالا اشاره شد.

حالا فرض کنید شما با علاقه و پس از انجام تحصیلات در یک رشته خاص با داشاتن چند هدف از جمله موفقیت گام به بگام ، بدست آوردن پول ، شبکه سازی و مطرح شدن در آن حوزه کاری ، شغلی را انتخاب میکنید.

در چنین شرایطی چون با یک نگاه سیستماتیک وارد شغل شده ایم ، با  کسب مهارتهای تدریجی و بدست آوردن موفقیتهای کوچک ، حس رضایت و اعتماد به نفس در ما تقویت شده و خود باعث سرعت گرفت موفقیت ما می شود که بنوبه خود منافهپع مالی بیشتری نیز با خود بهمراه می آورد و همه این موفقیت های کوچک با یکدیگر مرکب شده و در نهایت پس از صرف یک دوره زمانی معقول شما را به موفقیت ، پول ، جایگاه اجتماعی و رضایت فراوان می رساند .

علاوه بر ان شما با انجام کاری که در سیتم اجتماعی و اقصادی کشور ، یک کار مولد و مثبت محسوب میشود باعث کمک به افراد و کسب و کارهای دیگر میشوید ودر نهایت تلاش شما و صدها و هزاران نفر دیگر که با رویکرد سیستمی شغل خود را انتخاب نموده اند در کنار یکدیگر باعث رشد و شکوفایی اقتصاد کشور میشود.

لحظه با خود بیندیشید که مثلا چه اتفاقی در کشور ژاپن افتاد که این کشور راتبدیل به یکی از برترین اقتصادهای دنیا کردن.

کشوری که در سال ۱۹۴۵ و در پی جنگ جهانی دوم و بمبران اتمی ، تبدیل به تلی از خاکستر شده بود ، چگونه توانست در عرض کمتر از نیم قرن به چنان رشدی از نظر اقتصادی برسد که حیرت تمام کشورهای پیشرفته را بهمراه داشت ؟

شاید یکی از دلایل این رشد این بود که تصمیمات سیستماتیک در همه عرصه های این کشور و در تمام موارد از ریز تا درشت گرفته شد. سالها پیش جایی خواندم که پس از بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی ، در ساختمان مجلس ژاپن ، تمام اجناس و تجهیزات خارجی را دور ریختند و تصمیم گرفتن تا موقعی که خود ژاپن آن اجناس را تولید نکند ، بدون آنها سر کنند. چه تصمیمی از این سیستمی تر که جوانان کشور را تشویق کردن که بدنبال کارهایی بروند که کشور به آنها نیاز داشت و شغلهایی مولد محسوب میشدند و اینگونه بود که در عرض چند دهه، از میان خاکستر های ناشی از بمب اتم و در میان سرشکشتگی و غرور شکسته یک ملت ، یک امپراطوری عظیم اقتصادی شکل گرفته است که باعث استیصال قدرت عای جهانی در مقابله با آن شده است.

 

 

تفکر سیستمی در انتخاب شغل و نقش آن در آرامش جامعه

تاثیر انتخاب شغل صحیح در کاهش استرس

انتخاب شغل و تاثیر آن در تربیت فرزند