۱️⃣ انجام کارهای درست خیلی مهمتر از اینست که کارها به درستی انجام بشود.

 

۲️⃣ اگر به دنبال یک چیز جدید هستید باید انجام کار قبلی رو متوقف کنید.

 

۳️⃣ هیچ چیز غیرمفیدتر از این نیست که اساسا کاری را که نباید انجام بدهید به بهترین نحو انجام بدهید.

 

۴️⃣ چیزی بهبود پیدا می کند که اندازه گیری بشود.

 

۵️⃣ نتایج از تشخیص و عملیاتی کردن فرصت ها بدست می آیند نه از حل و فصل مشکلات.

 

۶️⃣ بسیاری از اوقات چیزی که مدیریت نامیده میشود فقط شامل مشکل کردن انجام کارهاست.

 

۷️⃣ کسانی که ریسک نمی کنند، معمولا در طی یکسال تقریبا مرتکب دو اشتباه بزرگ می شوند و کسانی هم که ریسک می کنند معمولا در هر سال تقریبا مرتکب دو اشتباه بزرگ می شوند.

 

۸️⃣ مدیریت یعنی انجام کارها به درستی در حالیکه رهبری یعنی انجام کارهای درست.

 

[button color=”purple” bgcolor=”#” hoverbg=”#” textcolor=”#” texthcolor=”#” bordercolor=”#” hoverborder=”#” align=”center” link=”https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%AA%D8%B1_%D8%AF%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B1″ target=”_blank” radius=”0″ outer_border_color=”#” icon_color=”#”]درباره پیتر دراکر بیشتر بدانید[/button]